Norsk - English
Facebook logo
ERP Norway AS

ERP er et offentlig godkjent returselskap for elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter). Vi tilbyr å dekke ditt produsentansvar i henhold til norske myndigheters krav på en enkel og trygg måte. I Norge gjelder følgende myndighetskrav ved import av nye elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter):

Myndighetskrav om medlemskap i returselskap

Produsent (Produsent: enhver som ervervsmessig importerer eller i Norge produserer EE-produkter til det norske markedet) skal finansiere innsamling, sortering, ombruk, gjenvinning, disponering og annen behandling av EE-avfall gjennom medlemskap i et kollektivt eller individuelt finansiert returselskap som er godkjent av Miljødirektoratet jf Avfallsforskriften § 1-13. Som medlemskap regnes at produsenten inngår avtale om kjøp av tjenester fra et godkjent returselskap eller at produsenten selv driver et godkjent returselskap.

Medlemskapet skal dekke de kategorier EE-produkter som produsenten importerer eller produserer i Norge. Klima- og miljødepartementet, eller den Klima- og miljødepartementet bemyndiger, fastsetter kategorier av EE-produkter i Avfallsforskriften vedlegg 1 i kapittel 1.

Plikten til å være medlem i et godkjent returselskap gjelder produsenter av både komponenter og selvstendige produkter som er EE-produkter. Dersom komponenter som er EE-produkter inngår i et sammensatt EE-produkt, skal returselskap til sammen sørge for at forpliktelsene knyttet til hele EE-produktet blir dekket.

 

Våre tilbud er
SamsvarSamsvar GjenvinningGjenvinning RådgivningRådgivning
ERP-medlemskap

Vi tilbyr nasjonalt eller europeisk medlemskap for å dekke ditt produsentansvar.  

<?php echo ERP_COMPLIANCE;?>
Support

Vi tilbyr omfattende hjelp til våre medlemmer for å identifisere og informere om nye myndighetskrav og sørge for nødvendig rapportering til myndighetene.

<?php echo ERP_COMPLIANCE;?>
Key Account Manager

En dedikert key account manager koordinerer dine behov i alle landene der du er medlem, noe som sikrer at du får en totaloversikt over kostnader og at du er i samsvar med myndighetenes krav. 

<?php echo ERP_COMPLIANCE;?>
Medlemsportal

Unik og sikker tilgang til ERPs medlemsportal for dine data. 

<?php echo ERP_COMPLIANCE;?>
Rapporter

Full tilgang til konsoliderte rapporter.

<?php echo ERP_COMPLIANCE;?> <?php echo ERP_RECYCLING;?>