Norsk - English
Facebook logo
REACH and RoHS
PrintEmailBookmark/FavoritesShare
Mail Print Add Social

Kjemisk regulatorisk kunnskap.

Regulatorisk kunnskap er selve livsnerven i Landbell konsernet og vi har bygget opp omfattende kunnskap på dette området. Landbell har opprettet et eget team som fokuserer på dette – utnytte interne og eksterne kilder for å utforme en intern kunnskapsdatabase.  

Worldwide Chemical Regulatory Knowledge (REACH and RoHS) har blitt bygget opp over de siste ti årene. Dette inkluderer sporing av stofflister (forbud, autorisasjon, rapportering) som ble et nøkkelkrav for organisasjoner over hele verden.

REACH

 • Påvirker både kjemikaler og artikler (f eks. PC, mobiltelefon..)
 • Kjemikaler produsert eller importert til EU/EØS i mengder større enn 1 tonn må registreres i hos European Chemicals Agency.
 • Målrettet vurdering av registrerte stoffer.
 • Forhåndsgodkjenning for bruk av stoffer med svært høy bekymring/viktighet.
 • Målrettet begrensning for bruk av visse stoffer.
 • Alle stoffer, produsert eller importert, i blanding eller artikkel.

 RoHS

 • Bestemmelse for støtte til begrensning av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr.
 • Begrenser tilstedeværelsen av visse stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr.
 • CE-merkelovgivning som har betydelige implikasjoner/konsekvenser for selskaper som markedsfører elektrisk og elektronisk avfall (For eksempel RoHS-dokumentasjon).
 • Levering av global transport regulatorisk støtte.
 • Hjelp til klassifisering -og merkestøtte utenfor EU – selv om de fleste land bruker GHS som grunnlag, er det forskjeller mellom de faktiske kravene til implementering rundt om i verden.
 • Hjelp til toksikologisk vurdering og råd for støtte til kjemisk bruk og arbeidssikkerhet.