Norsk - English
Facebook logo
Nøkkeltall
PrintEmailBookmark/FavoritesShare
Mail Print Add Social

ERP påtar seg produsentansvaret for importører og produsenter av elektriske produkter på en enkel og trygg måte. Mange produsenter velger ERP fordi vi tilbyr helhetlige og enkle løsninger på nasjonalt og europeisk nivå.

Returselskap
Medlemmer
27 i 14 land
mer enn 2400 i Europa,
32 er Fortune 500-selskaper
2012
95
2011
77
2010
36
Ansatte
Mengder innsamlet
ERP-tjenester
Elektrisk avfall
Batterier
Solceller
Emballasje
2,000,000
TONNES
by the end of 2013