Norsk - English
Facebook logo
Image: ERP Recycling Operator
Om oss

European Recycling Platform (ERP) ble etablert av Braun, Electrolux, HP og Sony i 2002 og tilbyr tjenester i over 40 land i Europa.

PrintEmailBookmark/FavoritesShare
Mail Print Add Social

ERP er det eneste godkjente pan-europeiske returselskapet, og vi er valgt av over 2300 medlemmer over hele Europa.  ERP drar nytte av stordriftsfordeler og nettverk av personell med spesialkompetanse, noe som er en fordel for ERPs medlemsbedrifter.

ERP Norway AS ble etablert i 2011. Vi jobber hardt for å tilby de beste løsningene for våre kunder, og vi har vokst raskt. Vi er allerede det største returselskapet for forbrukerelektronikk i Norge. Det er vi stolte av!

Vi garanterer:

Kvalitet – vi dokumenterer prosessen til avfallet er sluttbehandlet. Alle norske returselskap leverer EE-avfall til Pakistan for gjenvinning. Vi har vært der og revidert gjenvinnerne og funnet grove brudd på myndighetenes krav. Dersom funnene ikke er lukket innen kort tid, vil vi forby våre samarbeidspartnere å sende avfall dit.  Dette viser at vi sørger for at avfallet blir riktig behandlet av alle aktører til det er endelig sluttbehandlet.  

Riktig pris – vi belaster våre kunder med rettmessige priser for innsamling og behandling av produktene når de er blitt avfall. Noen produkter har høyere verdi som avfall enn kostnader med innsamling og behandling.  Vi tar ikke betalt i forhold til produktets verdi ved produksjon eller import. Vi bygger heller ikke opp unødvendig store overskudd eller fond. 

Trygghet – vi er sertifisert etter NS-EN ISO 9001:2008 kvalitet og NS-EN ISO 14001:2004 miljø 

For mer informasjon, send epost til gro.g1521932707nilcy1521932707cer-p1521932707re@ya1521932707wron1521932707

 
Mål

Vårt mål er å utvikle en kostnadseffektiv tjeneste av høy kvalitet for våre medlemmer og forbrukere, miljøet og samfunnet. Vårt nettverk og vår kunnskap sikrer at produsenter og importører kan fokusere på sin kjernevirksomhet.

Sikre kostnadseffektiv implementering av EU-direktivet (WEEE) for medlemsbedrifter og kunder, miljø og samfunn.
Skape muligheter for pan-europeiske tjenester og konkurranse på servicemarkedet for avfallshåndtering.
Fremme kostnadseffektive og innovative strategier som hjelper våre kunder med å ta produsentansvar.
Bidra til at norske miljøkrav blir overholdt av forbrukere og virksomheter.