Norsk - English
Facebook logo
Image: Child drawing recycling symbol
Økt bevissthet

ERP tror fullt og fast at et sunt miljø ikke bare er nødvendig for en bærekraftig økonomisk vekst, men også for velferden til planeten vår og menneskeheten.

PrintEmailBookmark/FavoritesShare
Mail Print Add Social

Ideer, innovasjon & utdannelse. Vi ønsker å dele informasjon med skoler og alle andre organisasjoner som arbeider for å utdanne fremtidige generasjoner. Våre pedagogiske programmer er utviklet for å fremme og øke bevisstheten rundt betydningen av gjenvinning. Vi arbeider sammen med skoler, lærere, foreldre, lokale organisasjoner og institusjoner for å få frem dette budskapet.

ERP tilbyr skreddersydde pedagogiske pakker som hjelper til med å vise nytten av gjenvinning og ombruk.

ERP utarbeider også pedagogiske pakker og utvikler informasjons- og holdningskampanjer for lokale myndigheter, skoler, bedrifter og andre organisasjoner som fremmer gjenvinning.

ERP har organisert, sponset og promotert:

  • Innsamlingskonkurranser for grunnskoler og videregående skoler
  • Kreative workshops for videregående skoler
  • Gratiskonserter i bytte mot elektrisk avfall
  • Gjenvinningsmotekonkurranser
  • Felles tiltak med veldedighetsorganisasjoner, bedrifter og lokale myndigheter
     

Kontakt oss for mer informasjon om pedagogiske pakker og lokale initiativer der du bor.