Norsk - English
Facebook logo

Alle har en oppgave å gjøre.

 

who1

Forbrukere

 • Sortere og levere elektrisk avfall
 • Behandle elektrisk avfall forsiktig
 • Kjøp miljøvennlige produkter

 

who2

Produsenter og importører

 • Respekter produsentansvarsordningen
 • Deklarere mengde importerte elektriske produkter

 


 

who4

Forhandlere

 • Velge produkter fra importører og produsenter som tar produsentansvar
 • Ta imot elektrisk husholdningsavfall vederlagsfritt
 • Bidra til økt gjenvinning

 

who4

Kommuner

 • Informere om gjenvinning 
 • Gi et tilbud for mottak av elektrisk avfall

 


 

who4

Returselskap

 • Organisere innsamling og behandling av elektrisk avfall
 • Bidra til økt gjenbruk
 • Bidra til økt gjenvinning og utnyttelse av ressursene
 • Skape økt bevissthet rundt gjenvinning