Norsk - English
Facebook logo
Sirkulær økonomi
PrintEmailBookmark/FavoritesShare
Mail Print Add Social

European Recycling Platform (ERP) hjelper verden med å gå fra en lineær økonomi og industrialisering, til en sirkulær økonomi som sparer penger og ressurser. Under industrialiseringen produserte vi ting som ble brukt og deretter kastet. Dette er kjent som lineær økonomi. Men etter hvert som menneskeheten har forstått at planeten har begrensede ressurser og plass til søppel, har begrepet om sirkulær økonomi vokst frem.

I denne typen økonomi gjenbruker vi materialer som en del av en ubrutt, sirkulær sirkel. Brukte batterier blir til nye batterier, rustfritt stål, autovern eller skip. Dette betyr at vi sparer ressurser og eventuelle materialer som ikke kan gjenbrukes, blir behandlet og kastet på en miljøvennlig måte.

Elektrisk og elektronisk avfall er for tiden den raskest voksende kategorien av avfall i EU. Det er her Landbell gruppen, den ledende leverandøren av tjenester og rådgivning i miljøsamsvar, er i stand til å hjelpe enhver bedrift til enkelt og kostnadseffektivt å gjenvinne i henhold til regelverket. Alle i Europa som setter produkter og emballasje på markedet er forpliktet til å organisere og finansiere tilbaketrekking og forsvarlig gjenvinning av disse produktene, når produktene har blitt til avfall.

Den omfattende prosessen krever spesialkompetanse og håndteres av firmaer som ERP, som er en del av Landbell gruppen, på vegne av bedrifter over hele Europa. ERP er det eneste pan-europeiske selskapet som tilbyr oppfylling av produsentansvar for elektrisk og elektronisk avfall, batterier og emballasje i over 32 land, samt omfattende tjenester, rådgivning og programvare for den sirkulære økonomien.

For å være i forkant med å utvikle bærekraftige avfallsløsninger, er det nødvendig å tenke utenfor boksen. Dette er akkurat hva ERP gjør ved å delta på den årlige Green-Alley prisen, en europeisk bedriftskonkurranse for oppstarts bedrifter som fokuserer på den sirkulære økonomien og hvordan man kan gjøre avfall om til en ressurs.