Norsk - English
Facebook logo
Image: Operator working with recycled monitors
Kvalitet og verdier

ERP Norway har utviklet et solid og sikkert selskap og dokumenterer dette ved å være sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2008 og 14001:2004. 

PrintEmailBookmark/FavoritesShare
Mail Print Add Social

Vårt mål er å utvikle en kostnadseffektiv tjeneste av høy kvalitet for våre medlemmer og forbrukere, miljøet og samfunnet. Vårt nettverk og vår kunnskap sikrer at produsenter og importører kan fokusere på sin kjernevirksomhet.

Vi bidrar aktivt til en bærekraftig utvikling av samfunnet. Vi jakter kontinuerlig på nye og bedre løsninger for innsamling og gjenvinning.

Som Europas ledende returselskap ønsker vi å sette nye standarder for innsamling og gjenvinning av avfall. Med ny teknikk kan mer av avfallet gjenvinnes slik at vi kan benytte naturressursene flere ganger.  

Vi følger de strengeste krav til etikk i alt vi foretar oss.

Vi gjennomfører regelmessige interne og eksterne revisjoner for å vurdere risiko og drive kontinuerlig forbedring av prosesser og aktiviteter, disse inkluderer systematiske revisjoner av hele forsyningskjeden.

Vi har gode systemer for å sikre at alle tjenester er gjennomført punktvis og i full respekt for alle juridiske krav.

iso_600px