Norsk - English
Facebook logo
Image: Price Tag with green leaves
Priser

Vår målsetting er å tilby det mest konkurransedyktige tilbudet for våre medlemmer. 

PrintEmailBookmark/FavoritesShare
Mail Print Add Social

Vi tilbyr ulike prismodeller etter kundenes ønske og nasjonale myndighetskrav. I Norge tilbyr vi priser i forhold til mengden og produktkategori som medlemmene setter på markedet, eller et beløp per tonn innsamlet og behandlet elektrisk avfall. For importører som setter små mengder på markedet, kan vi tilby en årlig avgift som dekker hele medlemskapet.  

Ta kontakt med våre salgsrepresentanter for pristilbud.