Norsk - English
Facebook logo
ERP styrker satsingen i Norge
ERP styrker satsingen i Norge

Basert på sitt effektive innsamling- og gjenvinningssystem, vil ERP Norge styrke sin posisjon ytterligere. Peter Sundt vil fungere som administrerende direktør fra 1 mars. Kontoret har også to nye medarbeidere: Verene Hagen Svea og Teodor Eilertsen. ERP konsernet vil støtte videre utvikling finansielt.

PrintEmailBookmark/FavoritesShare
Mail Print Add Social

ERP sitt effektive system er utviklet i en allianse med. Revac, en ledende aktør i bransjen. Revac oppnår den høyeste materialgjenvinningsgraden for EE-avfall i Norge. Dette skyldes blant annet at Revac, som den eneste aktøren i Norge, sørger for at også plasten fra alle EE- produkter blir sortert og materialgjenvunnet. Plast med miljøgifter sendes til forsvarlig sluttbehandling.

ERP overoppfylte sine innsamlingsforpliktelser i 2015, mens andre returselskap nå er truet med tvangsmulkt fra Miljødirektoratet pga underinnsamling. ERP vil arbeide for at det utvikles et fair system for clearing i Norge, men opplever at denne utviklingen tar tid.

Peter Sundt har siden 2005 jobbet som konsulent i Mepex. Før dette ledet han Plastretur i 10 år. Totalt har han derfor jobbet i 20 år med retursystemer, både i Norge og Europa.

Vebjørn Eilertsen, tidligere daglig leder i ERP, har fått ny jobb i Elkjøp.

ERP kontoret har nå tre ansatte, hvorav Verene Hagen Svea er regnskapsansvarlig og Teodor Eilertsen er driftskoordinator.

Det nye ERP- teamet ser frem til et fruktbart samarbeid med medlemmer, kunder, leverandører og myndigheter.

Drammen, 1. mars 2016