Norsk - English
Facebook logo
ERP styrker satsingen i Norge
ERP styrker satsingen i Norge

Basert på sitt effektive innsamling- og gjenvinningssystem, vil ERP Norge styrke sin posisjon ytterligere. ERP-konsernet vil støtte videre utvikling finansielt.

PrintEmailBookmark/FavoritesShare
Mail Print Add Social

ERP sitt effektive system er utviklet i en allianse med. Revac, en ledende aktør i bransjen. Revac oppnår den høyeste materialgjenvinningsgraden for EE-avfall i Norge. Dette skyldes blant annet at Revac, som den eneste aktøren i Norge, sørger for at også plasten fra alle EE- produkter blir sortert og materialgjenvunnet. Plast med miljøgifter sendes til forsvarlig sluttbehandling.

ERP overoppfylte sine innsamlingsforpliktelser i 2015, mens andre returselskap nå er truet med tvangsmulkt fra Miljødirektoratet pga underinnsamling. ERP vil arbeide for at det utvikles et fair system for clearing i Norge, men opplever at denne utviklingen tar tid.

ERP- teamet ser frem til et fruktbart samarbeid med medlemmer, kunder, leverandører og myndigheter.

Drammen, 1. mars 2016