Norsk - English
Facebook logo
Endelig en trygg måte å bli kvitt gamle mobiler og annet IT-avfall
Endelig en trygg måte å bli kvitt gamle mobiler og annet IT-avfall

Vi er glade for å lansere Safedrop på det norske markedet

PrintEmailBookmark/FavoritesShare
Mail Print Add Social

Rundt om i norske hjem ligger det mange gamle mobiler, PC-er og annet IT-utstyr som ikke lenger er i bruk. Det er ikke bra for miljøet, og det fører til knapphet på viktige ressurser. Vi er derfor glade for å lansere Safedrop på det norske markedet.

Safedrop er en spesialdesignet container der du kan levere IT-avfall med sensitive data på en trygg og god måte. Du finner Safedrop hos et utvalg Elkjøp- og Lefdal-butikker og på flere kommunale avfallsmottak rundt om i landet. I tiden fremover vil det plasseres ut containere på stadig flere steder.

Når Safedrop-containeren er full, blir hele containeren fraktet til vårt gjenvinningsanlegg. Der vil sertifiserte personer ta hånd om avfallet og sørge for at all informasjon fjernes fra enhetene og at gjenvinningen skjer på riktig måte.

Gamle mobiler, PCer og annet IT-utstyr inneholder flere miljø- og helseskadelige stoffer som kadmium, kvikksølv, bromert plast, PCB og bly. Dette tas ut av produktene og leveres til et godkjent destruksjonsanlegg.

Vi sørger også for at komponentene som kan gjenbrukes, kommer kommer til nytte. 

Materialene gjenvinnes

Returmetaller brukes i en rekke industrielle sammenhenger både som primærråstoff til store produksjonsmengder (eksempelvis armeringsjern og støpejernsovner) eller som tilsatsstoffer i produkter som for eksempel jernvarer, legeringer, kjemiske produkter o.s.v. 

Gjenvinning av metaller sparer energi og bidrar til reduksjon av klimagasser og andre miljøpåvirkninger.

Besøk Safedrop.no for å lese mer.