Norsk - English
Facebook logo
Samlet inn 3 millioner tonn EE-avfall
Samlet inn 3 millioner tonn EE-avfall

Ett av de ledende returselskapene for EE-avfall i europa har nådd en viktig milepæl: 3 millioner tonn innsamlet Siden oppstarten i 2002 har selskapet European Recycling Platform (ERP), som nå eies av den tyske Landbell-gruppen, samlet inn svimlende 3 millioner...

PrintEmailBookmark/FavoritesShare
Mail Print Add Social

Ett av de ledende returselskapene for EE-avfall i europa har nådd en viktig milepæl: 3 millioner tonn innsamlet

Siden oppstarten i 2002 har selskapet European Recycling Platform (ERP), som nå eies av den tyske Landbell-gruppen, samlet inn svimlende 3 millioner tonn elektronisk avfall. Eksempelvis har de stått for innsamling av 17 millioner vaskemaskiner og 12 millioner kjøleskap. Ut av produktene har de blant annet hentet ut 240.000 tonn kobber og 195 tonn sølv.

Skadelig for mennesker og natur

ERP er det eneste pan-europeiske returselskapet for EE-avfall og tilbyr medlemmer én kontrakt i hele Europa.

– Vi bidrar betydelig til Sirkulærøkonomien i Europa og viser at produsentansvarsordningen i et velfungerende markedet både gagner miljøet og produsentene, sier Umberto Raiteri, CEO i ERP.
Han understreker at ordningen fremmer innovasjon som igjen fører til bedre teknologi for håndtering av EE-avfallet. Gjenvinning av kasserte EE-produkter bidrar ikke bare til gjenvinning av dyrebare ressurser, men er et viktig ledd i håndtering av avfall i et miljøperspektiv. Mange av produktene inneholder miljøgifter som er skadelige for både natur og mennesker.

15832-ERP STATS GRAPHIC-2017_Facebook_large_v5

Norge er foregangsland

Norge er ett av de landene der ERP samler inn mest. 232.000 tonn er så langt samlet inn i Norge siden ERPs oppstart her til lands i 2011.
– Norge er et foregangsland på god avfallshåndtering og har kommet langt i europeisk målestokk, Det betyr at de elektriske produktene folk kasserer, blir gjenvunnet og materialene blir til nye råvarer, forteller leder for ERP i Norge Sonja Rytter.
Hun minner om at for nye importører og produsenter er det viktig å sette seg inn i produsentansvaret sitt.
– Jeg oppfordrer dem å ta kontakt, så hjelper vi dem gjerne med forpliktelser i henhold til import, sier Sonja Rytter.

Alle foto: Torbjørn Tandberg

For ytterligere informasjon:

Kontakt Sonja Rytter på telefon: 977 24 014

EE avfall Foto Torbjørn Tandberg